Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben az érintett hozzájárulását adja, úgy a 43forfree Nonprofit Kft. (továbbiakban: 43forfree Kft.), eseményekre történő előzetes regisztráció esetében, továbbá a 43forfree Kft. által szervezett rendezvényekre, programokra, valamint direkt marketing célból kezeli az érintett nevét, lakcímét, oktatási intézményének nevét, címét, és e-mail címét.

Ezek személyes adatnak számítanak, amelyek kezelése szigorú feltételekhez van kötve, melyeket a (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmaz.

Az adatkezelést a 43forfree Nonprofit Kft. (székhely: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. E. ép. II. em. 24. 29206281-2-41) végzi, az adatkezelés tényleges helye szerinti elérhetőség a 43forfree Kft. mindenkori székhelye, illetve a www.sport43.hu honlap. A 43forfree Kft. adatvédelmi tisztviselői feladatait Soós Csaba (elérhetősége: adatkezeles@ski43.hu) látja el.

A 43forfree Kft. a megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásig kezeli. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható az adatkezeles@ski43.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), mely hozzájárulást jelen nyilatkozat aláírásával, amely aláírás lehet elektronikus elfogadással és logolással, mint tárolással, kerül megadásra. Az adatok és a hozzájárulás megadása önkéntes, ezek elmaradásának következménye az, hogy a Társaság nem kezdi meg az adatkezelést és nem küld marketing anyagokat, visszaigazolásokat, értesítéseket, illetve tájékoztató üzeneteket az érintettnek.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai -azaz a megadott személyes adatokhoz való hozzáférés-, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása (GDPR 15-18, 21. cikkei), illetve tiltakozás személyes adatok kezelése ellen az adatkezeles@ski43.hu e-mail címen kezdeményezhető.

Amennyiben tiltakozáshoz való jogával él, úgy a 43forfree Kft. haladéktalanul felhagy az adatkezeléssel.

Személyes adatokkal kapcsolatos jogsérelem esetén panasszal lehet fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; Tel.: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huhttp://naih.hu), illetve keresettel pedig a területileg illetékes bírósághoz.

A Társaság részletes adatkezelési tájékoztatója megtalálható a http://sport43.hu címen.