Alapítvány neve:
43 Világ Alapítvány
43 World Foundation

Székhely:
1039 Budapest, Királyok útja 22.

Alapító: Gál Ilona

Kuratórium:
Soós Csaba elnök
dr. Paksi Piroska
Virág Ferenc

Az alapítvány célja:
Az Alapítvány célja -a világszinten zajló- természettől, embertársainktól, munkától és saját magunktól való elidegenedés megállítása, és össztársadalmi szintű visszafordítása olyan -elsősorban gyermekeknek, fiataloknak szánt- programok indításával, melyek felélesztik és tudatosítják az együttműködés, az empátia, közösségépítés, egészségmegőrzés, környezetvédelem szerepét.

Az alapítvány tevékenysége:
Az Alapítvány tevékenységei – különösen – olyan, az igénybevevők számára térítésmentes programok indítása, melyek rendszeres jelleggel lehetőséget biztosítanak a sport, kultúra, oktatás, étkeztetés, szociális és jóléti ellátások terén az élményszerű közösségépítésre, valamint a társadalmi igazságosság elve alapján, céljaival összhangban olyan lehetőségek teremtése, melyeket az igénybevevő célcsoportok tagjai ezen programok nélkül nem tudnának anyagilag megengedni maguknak. Az Alapítvány a céljaként meghatározott tevékenységét elsősorban Magyarország területén kívánja folytatni és megvalósítani azzal, hogy az Alapítvány céljainak megvalósításával hosszútávon részt kíván vállalni más országok hasonló gondjainak megoldásában is.